„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”

~motto rodziny Gucci

Referencje

Hazera Poland
Balajcza
BMW Group
Gdański Urząd Pracy
Kreator
Klub Trenerów Biznesu
MBA Energetyka
Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu
Trener biznesu
Kamila Radzyńska
tel. 604 531 306 e-mail: szkolenia@kamila-radzynska.pl