„Ucz się tego czego inni nie mogą się nauczyć”

~Anthony de Mello

SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE i TRENINGI RELOKACYJNE

Celem szkoleń międzykulturowych i treningów relokacyjnych jest zrozumienie różnic w mentalności, nabranie pewności siebie w kontaktach z cudzoziemcami oraz zwiększenie efektywności pracy w zespołach międzynarodowych.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z elementami wykładu, co podnosi atrakcyjność zajęć i ułatwia przyswojenie wiadomości. Szkolenia przeznaczone są dla osób zajmujących się marketingiem, PR, reklamą, lokowaniem produktów zagranicą, pozyskiwaniem zagranicznych kontrahentów, pracujących w zespołach międzynarodowych, w Działach Importu i Eksportu jak również dla pracowników branży turystycznej i hotelarskiej, Urzędów Pracy i samorządów, ekspatów w Polsce oraz dla wszystkich wyjeżdżających do Chin, Hongkongu, Korei Pd i na Tajwan

MARKETING

RYNKI ZAGRANICZNE

Szkolenie: Marketing międzykulturowy

Szkolenie z marketingu międzykulturowego pomoże dostosować przekaz marketingowy, w tym stronę internetową, do strefy kulturowej konsumenta, pokaże jak uniknąć błędów kulturowych przy promocji produktów na rynkach zagranicznych, wyjaśni etykietę biznesową.
Szkolenie omawia kulturową symbolikę koloru, efekt kraju pochodzenia, wymogi kulturowe w dobie globalizacji, podatność produktów na standaryzację, wyjaśnia etykietę biznesową na targach i spotkaniach, pułapki mowy niewerbalnej, pokazuje style reklamy w różnych kulturach, analizuje dostosowywanie produktu do oczekiwań zagranicznych konsumentów, pokazuje pułapki kulturowe i nietrafione brandy.

HOTELARSTWO

TURYSTYKA

Szkolenie: Obsługa gości z Dalekiego Wschodu

Szkolenie skierowane jest do branży hotelarskiej i turystycznej. Ułatwi profesjonalną obsługę turystów z Dalekiego Wschodu, pokaże jak poprawnie rozlokować grupy z Chin, Korei i Japonii, wyjaśni jak rozmawiać z gośćmi, jak reagować gdy klient jest niezadowolony.
Szkolenie omawia wartości i mentalność Azjatów, analizuje oczekiwania gości z Japonii, najczęstsze błędy, trudne sytuacje, azjatyckie przesądy w hotelarstwie, popularne gesty i znaki, ułatwia pokonanie barier komunikacyjnych, wprowadza scenki „Na recepcji”, podaje praktyczne rady.

NEGOCJACJE

CHINY

Szkolenie: Komunikacja biznesowa i negocjacje z Chińczykami

Szkolenie z komunikacji biznesowej przygotowuje do negocjacji z Chińczykami, pokazuje najważniejsze różnice kulturowe w biznesie, omawia postawy i zachowania negocjacyjne źle odbierane w Państwie Środka oraz (nie)skuteczność zachodnich technik negocjacyjnych.
Szkolenie wyjaśnia jakim jesteś negocjatorem (test) i jaka jest Twoja BATNA, omawia mentalność Chińczyków, chińskie sztuczki, manipulowanie czasem, sposoby wywierania wpływu, metody niekonfrontacyjne, targowanie się i ustępowanie w/g chińskich zasad, tłumaczy redefiniowanie umowy i dlaczego podpisanie kontraktu to początek - a nie koniec negocjacji, pokazuje co daje rzeczywistą przewagę negocjacyjną.

CHINY, KOREA

TAJWAN

Szkolenie: Różnice kulturowe w biznesie / Efektywna komunikacja z partnerami z Chin i z Korei Pd.

Szkolenie z różnic kulturowych w biznesie pomoże przygotować się do wizyty, spotkania i udziału w targach, przełamie barierę kulturową, ułatwi small talk przed rozmowami handlowymi oraz zwiększy efektywność komunikacji mailowej i telefonicznej z kontrahentami z Chin, Tajwanu, Korei Pd.
Szkolenie przedstawia różnice kulturowe oczami Azjaty, mentalność Chińczyków, Tajwańczyków i Koreańczyków, hierarchiczność i proces decyzyjny, koreańską kulturę korporacyjną, wyjaśnia kiedy Azjata traci twarz i jak uratować sytuację, tłumaczy kiedy chińskie TAK oznacza NIE, etykietę biznesu, chiński dress code, tematy tabu, wizytówki i prezenty, szczęśliwe i pechowe daty wizyty, podaje praktyczne rady.

KOMUNIKACJA

MIĘDZYKULTUROWA

Szkolenie: Komunikacja międzykulturowa w biznesie - Rozwój kompetencji

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej w biznesie przygotowuje do spotkań, wideokonferencji i udziału w targach w odmiennych strefach kulturowych, pomaga pokonać bariery komunikacyjne, zwiększa efektywność pracy w zespołach wielokulturowych.
Szkolenie omawia tematy tabu, small talk, zachodni język bezpośredni, komunikację wysokiego kontekstu na Bliskim i Dalekim Wschodzie, pokazuje kiedy chińskie TAK oznacza NIE, poprawia efektywność komunikacji mailowej i telefonicznej, wyjaśnia ekspresyjność, roszczeniowość i krytyczny feedback w różnych kulturach, tłumaczy różnice mowy niewerbalnej, znaczenie gestów, emblematów, kulturowej symboliki kolorów, pokazuje pułapki międzykulturowe.

SAMORZĄDY

URZĘDY

Szkolenie: Obsługa klienta odmiennego kulturowo

Szkolenie „Obsługa klienta odmiennego kulturowo” jest dedykowane pracownikom samorządów i Urzędów Pracy, którzy rozwiną swoje kompetencje i nabiorą pewności siebie w kontakcie z cudzoziemcami.
Szkolenie pomaga pokonać bariery w komunikacji oraz ułatwia zrozumienie, że „Inny” nie oznacza zagrożenia. Uczestnicy szkolenia poznają różnice kulturowe, zweryfikują stereotypy (w tym dot. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów), poznają oczekiwania migrantów z różnych kultur, doświadczą co oznacza być gorszym, wezmą udział w ćwiczeniach „Po drugiej stronie okienka” i w symulacjach trudnych sytuacji w urzędzie.

MIĘDZYKULTUROWE FAUX PAS

DRESS CODE W BIZNESIE

Szkolenie: Etykieta biznesu a różnice kulturowe

Szkolenie z etykiety biznesu pomoże poczuć się komfortowo w różnych strefach kulturowych, zrobić dobre wrażenie na zagranicznym kontrahencie, wyjaśni jak ubrać się zgodnie z oczekiwanym dress code, jak uniknąć faux pas przy powitaniu i w trakcie spotkania, uczy przełamywać bariery komunikacyjne.
Szkolenie przedstawia kultury ceremonialne, hierarchiczne i egalitarne, pokazuje prawidłowy dystans przestrzenny i komunikacyjny, uczy sztuki prezentu, wymiany wizytówek i precedencji, omawia tematy tabu, small talk w krajach kokosu i w krajach brzoskwini, wskazuje pułapki mowy niewerbalnej, gestów i emblematów, wyjaśnia symbolikę koloru w różnych kulturach, omawia najczęstsze błędy popełniane na wideokonferencjach i spotkaniach.

FRANCJA

POLSKA

Szkolenie: Mentalność Francuzów / Efektywna komunikacja z partnerami z Francji

Szkolenie z różnic kulturowych Francja - Polska ma na celu przybliżyć mentalność Francuzów, poprawić efektywność współpracy z francuskim kontrahentem oraz rozwinąć kompetencje pracowników zatrudnionych we francuskich korporacjach.
Szkolenie przedstawia Polaków oczami francuskich managerów, pokazuje kontrast w oczekiwaniach francuskiego dyrektora i polskiego pracownika, omawia francuską kulturę organizacyjną i różnice w zarządzaniu, wyjaśnia rozbieżność w udzielaniu negatywnego feedbacku, small talk i tematy tabu, francuski savoir vivre w biznesie, uczy efektywnej komunikacji mailowej z Francuzami.

HONGKONG, CHINY

TAJWAN, KOREA Pd.

Trening relokacyjny dla wyjeżdżających do Chin, Hongkongu, Korei Pd i na Tajwan

Trening relokacyjny dla wyjeżdżających do państw Dalekiego Wschodu ma na celu ułatwić przejście przez szok kulturowy, zrobić dobre wrażenie w nowym środowisku pracy, pokonać bariery komunikacyjne, pomóc funkcjonować w odmiennej kulturze.
Szkolenie przedstawia wartości konfucjańskie aktualne w XXI w, rolę Mianzi i Guanxi, różnice kulturowe w biznesie, kulturę organizacyjną w Korei i w Chinach, tematy tabu, dress code, symbolikę kolorów, przesądy, pułapki komunikacji wysokiego kontekstu, wyjaśnia kiedy TAK oznacza NIE, jak pisać i mówić by Azjata nie stracił twarzy, pokazuje jak rozwiązywać sytuacje trudne, omawia dress code, zachowanie przy stole, popularne gesty, chiński kalendarz, wprowadza w sytuacje z życia codziennego, podaje praktyczne rady.

LA POLOGNE - POUR EXPATRIES

DLA EKSPATÓW w POLSCE

Trening relokacyjny w j. francuskim dla cudzoziemców w Polsce

Trening relokacyjny w j. francuskim ułatwia adaptację cudzoziemców w Polsce, zmniejsza szok kulturowego, weryfikuje stereotypy, przedstawia jak kształtowała się mentalność Polaka, wyjaśnia różnice kulturowe, zapoznaje z polskimi zwyczajami i świętami.
Szkolenie dla ekspatów francuskojęzycznych pomaga przełamać bariery komunikacyjne, pokazuje Polaków prywatnie i w pracy, wskazuje różnice w zarządzaniu, przedstawia oczekiwania polskich pracowników, omawia dystans do władzy, wyjaśnia dlaczego Polak milczy na zebraniu a dyskutuje na korytarzu, analizuje fazy szoku kulturowego, stosunek do czasu – punktualność, planowanie, terminowość, godziny pracy, tematy tabu i small talk, objaśnia popularne i niewskazane gesty, podaje praktyczne rady.
Trener biznesu
Kamila Radzyńska
tel. 604 531 306 e-mail: szkolenia@kamila-radzynska.pl